DR NAM SEO, [25/05/2024 8:45 PM]

Bàn Bida PREDATOR APEX

Liên hệ giá tốt

  • Bàn PREDATOR 9ft đáp ứng đủ các thông số kỹ thuật do EPBF và WPA đặt ra :
  • Kích thước bàn: 288 x 162 cm 112″ x 55″ (9 feet)
  • Kích thước phòng tối thiểu : 560 x 450 cm
  • Chiều cao:  81,9 cm
  • Bề mặt chơi: 254cm x 127cm
  • Độ dày phiến đá: 25 mm